ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

නිව්ටන්ගේ නිවස සහ ඇපල් ගස

11

ශ්‍රේෂ්ඨ විද්‍යාඥයෙකු මෙන්ම ගණිතඥයෙකු ද වූ ශ්‍රීමත් අයිසැක් නිව්ටන් මහතාගේ උපන් නිවස සහ ගුරුත්වාකර්ෂණය පිළිබඳව නියමයන් ලොවට දායාද කිරීමට හේතු පාදක වූ ඒ සුප්‍රසිද්ධ ඇපැල් ගස ගැන තමයි මේ ලිපියෙන් අපි ඔබට ඉදිරිපත් කරන්නේ.

2014 July 27

Leave A Reply

Your email address will not be published.