ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

පුනර්ජනනීය විදුලියෙන් ස්වයංපෝෂිත වූ El Hierro දූපත

6

windස්පාඥයට අයත් දිවයිනක් වන El Hierro දූපත මේ වසර අවසන් වන විට සිය විදුලි බල අවශ්‍යතාවය සම්පුර්ණයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ප්‍රභව වන ජල විදුලිය සහ සුළං බලය මගින් ලබා ගැනීම ආරම්භ කිරීමට යන බව වාර්තා වෙයි.

වර්ග කිලෝමීටර් 278 ක භුමි ප්‍රමානයක් ඇති මේ කුඩා දිවයිනේ ජනගහණය දස දහසකට මදක් වැඩියි. සිය විදුලිබල අවශ්‍යතාවය සඳහා වසරකට ඩිසල් බැරල් 40,000ක් පමණ ආනයනය කරීමට සිදුවූ මේ කුඩා දිවයින මේ වසර අවසාන වන විට ඩිසල් භාවිතය සම්පූර්ණයෙන්ම නවතා දමා ඉතාම පරිසර හිතකාමී බලශක්ති ප්‍රභවයන් වන ජල විදුලිය සහ සුළං බලය යොදා ගැනීමට නියමිතයි.

කොහොම වුනත්, සම්පුර්ණයෙන්ම පුනර්ජනනීය බලශක්ති ඇසුරින් විදුලිය සපයා ගන්නා මුල්ම දිවයින ලෙසින් ඉතිහාසගත වන්නේ ඩෙන්මාකයට අයත් සැම්සෝ නම් දිවයිනයි. වර්ග කිලෝමීටර් 112ක භුමි ප්‍රමාණයකින් යුතු වන මෙම දුපතේ ජනගහනය හාරදහසක් පමණ වේ. මෙම දුපතේ විදුලි අවශ්‍යතාවය 100%කම ලබා ගන්නේ සුළං බලයෙන්.

සම්පූර්ණයෙන්ම පරිසර හිතකාමී බලශක්ති වෙත ලෝකය යන ගමන බොහොම දීර්ග ගමනක් වුනත්, මේ පුංචි මග සලකුණු එම ගමනට සුභ පෙර නිමිති සපයාවි.

Leave A Reply

Your email address will not be published.