ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

විදුලොවින් ගැන

රටක තිරසාර සංවර්ධනය සමස්ත සමාජයේ චින්තන රටාවේ සහ ක්‍රියා කලාපයේ ධනාත්මක වෙනස් වීම් තුලින් අත්කර ගත හැකි ඉලක්කයක් මිසක හුදු ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයෙන් හෝ මුල්‍ය කළමනාකරණයෙන් හෝ පමණක් අත්කර ගත හැකි ඉලක්කයක් නොවේ. එසේම විසි එක්වන සියවසේ අපේ පුංචි රට හමුවේ ඇති ආර්ථික අභියෝග ජය ගත හැක්කේ නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් තුලින්ම පමණක් බව මම තරයේ විශ්වාස කරමි. නවෝත්පාදන ආර්ථිකයක් කරා පියමනින ගමනේ සාර්ථකත්වය කෙරෙහි රටේ පුරවැසියන්ගේ තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාවය ඇති කරන බලපෑම සුළුපටු නොවේ.

සාක්‍ෂරතාවය අතින් අපි ලොව පෙරමුණ ගෙන සිටියද අපේ තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාවය ඇත්තේ කිසිසේත්ම සතුටු විය හැකි මට්ටමක නොවේ. මෙය නවෝත්පාදන අර්තියක කරා යන ගමනට එල්ල වන ප්‍රබල අභියෝගයකි.

සමාජයේ තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාවය ඉහල නැංවීම විධිමත් අධ්‍යාපන ක්‍රමවේද තුලින් පමණක් සිදු කළ හැකි දෙයක් නොවේ. මන්ද යත්, විධිමත් විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ අධ්‍යාපනයක් ලබන්නේ ඉතා සීමිත පිරිසක් බැවින් සහ වත්මන් සමාජයේ සිටින බොහෝ පිරිස දැන් විධිමත් අධ්‍යාපනය හදාරන වයසේ නොවීමයි. එබැවින්, නොවිධිමත් සමාජයීය අධ්‍යාපනය සමාජයේ තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාවය ඉහල නැංවීම සඳහා මහඟු ක්‍රමවේදයකි.

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය පිලිබඳ මුලික දැනුම සහ එහි ප්‍රවණතා ගැන දැනුම සමාජයීය දැනුම් පද්ධතියට එකතු කිරීමෙන් සමාජයීය දැනුම් පද්ධතිය යාවත්කාලින කර එමගින් තාක්‍ෂණික සාක්‍ෂරතාවය ඉහල නැවීමට හැකි වනු ඇත. මේ සඳහා අප විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය අපගේ උප සංස්කෘතියක් බවට පත් කර ගත යුතුය. එහි මූලික අඩිතාලම වන්නේ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය ගැන සමාජය තුල පුළුල් කතිකාවතක් සහ උනන්දුවක් ඇති කිරීමයි.

මෙම විදුලොවින් ව්‍යාපෘතියේ ප්‍රාථමික ඉලක්කයක් වන්නේ විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය තව දුරටත් අපේ සමාජයට ආගන්තුක දෙයක් නොවන ලෙසින් ඒ ගැන උනන්දුවක් සමාජය තුල උද්දීපනය කිරීමයි.

ස්තුතියි

ආචාර්ය මනෝජ් රණවීර
විදුලොවින් නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන සංස්කාරක
ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය , මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය.

Comments are closed.