ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

විදුලිය නිපදවන කෘතීම ගස්

11

සුළඟ මගින් ඇති කරන කම්පන ශක්තියෙන්, සුර්යාලෝකයෙන්, සහ පාරිසරික උෂ්ණත්ව අඩුවැඩි වීම් වලින් (temperature fluctuations) විදුලිය නිපදවන කෘතීම ශාකයක් නිර්මාණය කිරීමට ෆින්ලන්තයේ තාක්‍ෂණික පර්යේෂණ මධ්‍යස්ථානයේ (Technical Research Centre of Finland) පර්යේෂකයින් පිරිසක් සමත් වී තිබෙනවා. මෙම ශාකයට තමන් නිපදවන විදුලිය ගබඩා කර තබාගෙන ජංගම දුරකථන ආරෝපණය කිරීම, LED විදුලි පහන් භාවිතයෙන් ආලෝකය සැපයීම වැනි කාර්යයන් සිදු කරන්න පුළුවන්.

artifical tree
විදුලිය නිපදවන ගසක්

ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ තාක්‍ෂණය (3D printing) භාවිතා කර තමයි මෙම ශාකය නිපදවන්නේ. නිවාස ඇතුලත මෙන්ම පිටතත් මෙම ශාකයට විදුලිය නිපදවීම සිදු කරන්න හැකියාව තිබෙනවා. මෙම ශාක නිෂ්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ත්‍රිමාණ මුද්‍රණ ක්‍රියාවලිය නිසා විශාල වශයෙන් මෙම ශාක නිෂ්පාදනය කිරීමේ හැකියාව තිබෙනවා. මේ නිසා මෙය ගෘහ අලංකරණ භාණ්ඩයක් ලෙස වෙළඳපොළට විශාල වශයෙන් නිකුත් කිරීම සිදු කරන්න පුළුවන්.

මෙම ශාඛයේ කොල සදා තිබෙන්නේ නම්‍යශීලි කාබනික සුර්ය පැනල වලින්(organic solar panel).සෑම කොලයකටම එයට වෙන්වූ power converter එකක් තිබෙනවා. මෙය සතු මෙම multi-converter පද්ධතිය නිසා සූර්ය ශක්තියෙන් පමණක්ම නොව වෙනත් ශක්ති ප්‍රභව (සුළඟ, පරිසර උෂ්ණත්ව වෙනස ආදිය) මගින් නිපදව වන විදුලි බලයද එකම පරිපථයක් හා සම්බන්ධ කර භාවිතා කරන්නට මෙම ශාකයට හැකියාව තිබෙනවා.

මෙම ශාකයේ කඳ නිර්මාණය කර තිබෙන්නේ ශාකමය වූ මිශ්‍රණයකින්. මෙයත් නිෂ්පාදනය කරන්නේ ත්‍රිමාණ මුද්‍රණය මගින්. ගසේ කොළ ප්‍රමාණය මත ගසේ විදුලි නිෂ්පාදන ධාරිතාවය රඳා පවතිනවා. මේ නිසා සුදුසු පරිදි සුදුසු ස්ථාන වල මෙම ශාක තබා පරිසර අලංකාරය ඇති කරන ගමන්ම බොහොම පරිසර හිතකාමී ලෙසින් විදුලිය නිපදවන්නත් හැකි වෙනවා.

තොරතුරු මුලාශ්‍ර : http://eandt.theiet.org/news/2015/feb/artificial-tree.cfm

Leave A Reply

Your email address will not be published.