ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Carbon Capture and Storage

32

මේ විඩියෝවෙන් කතා කරන්නේ Carbon Capture & Storage තාක්‍ෂණය ගැනයි. සිංහල උපසිරැසි යෙදූ නිසා මේ ගැන වැඩි විස්තර ලියන්න අවශ්‍ය වන්නේ නැහැ.

ඊයේ පොරොන්දු වුන විදියටම Carbon Capture & Storage තාක්‍ෂණය ගැන සිංහල උපසිරැසි යෙදූ වීඩියෝව මෙසේ ඔබට තිලිණ කරන්නෙමු. (සැ.යු : මෙහි උප සිරැසි පසුබිම් කථනයේ පරිවර්තනයකට වඩා එහි අර්ථය නිරුපණය කරන බව කරුණාවෙන් සලකන්න)නව ලොව දැනුම මිතුරන් සමග බෙදා හදා ගන්න මේ වීඩියෝව share කරන්න අමතක කරන්න එපා.=====================================අන්තර්ජාලයේ තාක්‍ෂණික දැනුම තක්සලාව – විදුලොවින් එකතු වෙන්න අප සමගFacebook: www.facebook.com/vidulowin.lkWeb : www.vidulowin.lkවෙබ් අඩවි නිර්මාණය සහ තාක්‍ෂණික සහය www.ebonetwork.com මිතුරන්ගෙන්

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Tuesday, May 26, 2015

Leave A Reply

Your email address will not be published.