ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව
Browsing Category

විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ

විද්‍යා හා තාක්‍ෂණ

Tech Quiz 5 : Dial Gauge

Tech Quiz  පස්වෙනි ගැටලුව සහ එයට ලැබුණු පිළිතුරු අතරින් තෝරාගත් පිළිතුරු කිහිපයක්. 1. ජයනන්ද පුෂ්පකුමාර රණසිංහ මෙය බොහෝවිට ලේත් එකේදිනම් අඩක් නිම කරන ලද හෝ නිමකරන…

Formula 1 තිරිංග පරික්ෂාව

මෝටර් රථ තරග (කාර් රේස්) සඳහා භාවිතා කරන Formula 1 මෝටර් රථයක තිරිංග පද්ධතිය පරික්ෂා කරන අවස්ථාවක දසුනක් තමයි පහත ඇති වීඩියෝවේ පෙන්වන්නේ. ඔබ දන්නවා ශක්තිය කියන්නේ සංස්ථිතික දෙයක්, එනම් ශක්තිය නිර්මාණය කරන්නවත් විනාශ කරන්නවත් බැහැ- කරන්න…

ගෙදරට විදුලිය ගෙදරම හදමු : ස්ථාවර ඉන්ධන කෝෂ තාක්‍ෂණය

මෝටර් රථ සඳහා ඉන්ධනයක් ලෙසින් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කිරීම ඔබට අලුත් ප්‍රවෘතියක් වන්නට විදියක් නැහැ. මේ ගැන බොහෝ තොරතුරු විදුලොවින් ෆේස්බුක් පිටුවෙන් වගේම වෙබ් සඟරාවෙත් අපි කතා කර තිබෙනවා. කොහොම වුනත් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා වන්නේ මෝටර් රථ සඳහා පමණක්…