ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව
Browsing Category

ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණය

ඉංජිනේරු තාක්‍ෂණය

ගෙදරට විදුලිය ගෙදරම හදමු : ස්ථාවර ඉන්ධන කෝෂ තාක්‍ෂණය

මෝටර් රථ සඳහා ඉන්ධනයක් ලෙසින් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා කිරීම ඔබට අලුත් ප්‍රවෘතියක් වන්නට විදියක් නැහැ. මේ ගැන බොහෝ තොරතුරු විදුලොවින් ෆේස්බුක් පිටුවෙන් වගේම වෙබ් සඟරාවෙත් අපි කතා කර තිබෙනවා. කොහොම වුනත් හයිඩ්‍රජන් භාවිතා වන්නේ මෝටර් රථ සඳහා පමණක්…