ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ඇමතීම්

විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය මූලික කොට ගත් නව දැනුම සමාජගත කිරීම වෙනුවෙන් “විදු ලොවින්” දරනා මෙම උත්සාහය වඩාත් ඵලදායී කර ගැනීමට අපහට ඔබගේ වටිනා අදහස් ඉතාමත්ම වැදගත් ය.

එසේම ඔබට හැකි නම් “විදු ලොවින්” වෙබ් අඩවිය  වෙත ලිපි සම්පාදනය කර මෙහි  සම්පත් දායකයෙකු වන්නට එය අපි අතිශයින්ම අගය කරමු.

පෝරමය පුරවා ඔබගේ අදහස්, යෝජනා , චෝදනා, හෝ සම්පත් දායකත්වය වෙනුවෙන් ඔබේ කැමැත්ත සඳහන් කොට අප වෙත යොමු කරන්න.
ස්තුති.

 

ආචාර්ය මනෝජ් රණවීර
විදුලොවින් නිර්මාතෘ සහ ප්‍රධාන සංස්කාරක
ජේෂ්ඨ කථිකාචාර්ය , මොරටුව විශ්ව විද්‍යාලය.

දු:ක: 011 2650 301 (දිගුව 4011)

විද්යුත් තැපෑල info@vidulowin.lk

Contact Us
ඇමතීම්