ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

ලොව වේගවත්ම සුර්යබල වාහනය….

102

ලොව වේගවත්ම සුර්යබල වාහනය නිපදවන්න ඇමෙරිකාවේ කැලිෆෝනියා පොලිටෙක්නික් සරසවියේ (California Polytechnic State University) සිසුන් පිරිසක් සූදානම් වෙනවා. ඔවුන් මේ වනවිටත් වාහනයේ සැලසුම සාදා අවසානයි. මේ වනවිට වේගවත්ම සුර්යබල වාහනයට හිමි ගිනස් වාර්තාවට හිමිකම් කියන්නේ ජපානයේ අෂියා සරසවියේ (Ashiya University) Sky Ace TIGA කියන රථය. මෙය පැයට කිලෝමීටර 91.332 ක වේගයකින් ධාවනය කර තමයි මෙම ගිනස් වාර්ථාව පිහිටුවා තියෙන්නේ. කැලිෆෝනියා පොලිටෙක්නික් සරසවියේ සිසුන් කණ්ඩායම සැලසුම් කරන්නේ ඔවුන්ගේ රථය පැයට කිලෝමීටර 104ක පමණ වේගයකින් ධාවනය කරන්න. ඔවුන්ගේ වැඩ කටයුතු සැලසුම් කල අයුරින්ම සිදු වුනොත් එළඹෙන ග්‍රීෂ්ම සෘතුවේදී මෙම ඉලක්කය ජයගන්නට හැකිවෙතැයි අපේක්ෂා කරනවා.

fastest-solar-car-pptxසම්පුර්ණයෙන්ම සුර්ය බලයෙන් ධාවනය වන මේ කාරයට බැටරි පද්ධතියක් නැහැ. ඒ නිසා සුර්ය ශක්තිය ගබඩා කර තබා ගන්න බැහැ. ඒ වගේම තමයි ශක්ති පරිබෝජනය අවම කර ගන්න මේ වාහනය ඉතාම සැහැල්ලු විදියට තමයි හදන්නේ. මේ වාහනයට භාවිතා කරන්නේ සාමන්‍ය සුර්ය පැනල. අලුතින් සුර්ය පැනල තාක්‍ෂණයක් ඔවුන් නිර්මාණය කර නැහැ. හැබැයි ඉතාම සුක්ෂම ලෙසින් වාහනය නිමවා තියෙන්නේ ධාවනයේ දී එන වායුගෝලීය ප්‍රතිරෝධය (drag force) අවම වන ආකාරයට. මේ අනුව තමයි ඔවුන් මෙම වේග සිමාව වෙත යන්නට සැලසුම් කරන්නේ.

ඔබේ පර්යේෂණ හෝ නව නිපැයුම් ගැන ගැනත් විදුලොවින් මිතුරන්ට කියන්න කැමති නම් ලියන්න vidulowin.lk@gmail.com ඊමේල් ලිපිනයට; අපි කතා කරමු ඒ ගැන…..

සාමාජික අයදුම්පත පුරවල විදුලොවින් වෙබ් සඟරාවේ සාමාජිකත්වය ගන්නත් අමතක කරන්න එපා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.