ලොවෙන් බිඳක්

Home » ලොවෙන් බිඳක්

විදුලොවින් ෆේස්බුක් පිටුවේ පළවූ සහ දැනටත් පළවන කෙටි ලිපි එම මාතෘකා යටතේම එක තැනකට ගොනුකොට “ලොවෙන් බිඳක්” යන තේමාව යටතේ මෙසේ ඔබ වෙත ඉදිරිපත් කරන්නෙමු. මෙමගින්, එකදු ලිපියක් වත් මගනොහැරී ඒ සියලුම තොරතුරු ඔබට මෙතනින් ලබා ගත හැක.

හෙට ලොව තාක්‍ෂණය
නවීන තාක්‍ෂණික මෙවලම් සහ නව තාක්‍ෂණික ප්‍රවණතා පිළිබඳව විස්තර මෙහි ඇතුලත්ය.
දැනුමට යමක්
විවිධ විෂය ක්ෂේස්ත්‍ර ඔස්සේ ඔබගේ දැනුම අලුත් කරන තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් කර ඇත.
පියසටහන්
විද්‍යාව හා තාක්‍ෂණය වෙනුවෙන් අමිල සේවාවක් කළ  විද්‍යාඥයන්ගේ තොරතුරු මෙහි අන්තර් ගත කොට ඇත.
සත්ව ලෝකයෙන්
විවිධ සතුන් පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරමින් ලියවෙන කෙටි ලිපි මාලාවකි. 
ගුවන් යානා තොරතුරු
විවිධ ගුවන් යානා වර්ග වල තාක්‍ෂණික තොරතුරු ඉදිරිපත් කෙරෙන ලිපි මාලාවකි.
 
ලොව වටා තොරතුරු
ආකර්ශනීය ස්ථාන සහ සිදුවීම් වල තොරතුරු ගෙන එන ලිපි මාලාවකි 
හයිඩ්‍රජන් වාහන
ළඟදීම වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට සුදානම් වන හයිඩ්‍රජන් වාහන පිළිබඳව තොරතුරු මෙහි අන්තර්ගතව ඇත.
විදුලි බිල අඩු කරමු
ඔබේ නිවසේ විදුලි බිල අඩු කර ගැනීම සඳහා ප්‍රායෝගික තාක්‍ෂණික උපදෙස් මාලාවක් මෙහි ඇත.

 

 

 

.