ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

හයිබ්‍රිඩ් ට්‍රේලරය

194

හයිබ්‍රිඩ් වාහන ගැන අපි හැමෝම දන්නවා. හැබැයි මේ කතා කරන්න යන්නේ සාමාන්‍ය හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතියක් ගැන නෙමෙයි. මේ හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතිය සවිකරන්නේ ට්‍රක් රථවල ට්‍රේලරයට. මෙමගින් 30% ක පමණ ඉන්ධන පිරිමස්මක් ලබාගන්න පුළුවන් බව මෙහි නිෂ්පාදකයින් වන  Hyliion සමාගම පවසනවා. සාමාන්‍ය හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතියකට වඩා මෙහි වෙනස්කම් රැසක්ම තියෙනවා.

සාමාන්‍යයෙන් හයිබ්‍රිඩ් වාහනයක හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතිය එන්නේ එහි drivetrain එක හා සම්බන්ධව. නමුත් මෙම හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතිය ට්‍රක් රථයේ ධාවන පද්ධතිය හා අනුගතව එන එකක් නෙමෙයි. මේ නිසා මෙය ඕනෙම ට්‍රක් රථයකට එහි නිෂ්පාදනයෙන් පසුව සවිකර ගන්න පුළුවන්.15084_25000

මෙහිදී කරන්නේ ට්‍රක් රථයේ ට්‍රේලරයේ පිටුපස ඇක්සලය විද්‍යුත් ප්‍රචාලන පද්ධතියකින් (electric propulsion system) ප්‍රතිස්ථාපනය කිරීම. මෙමගින් ට්‍රක් රථය තිරිංග තද කරන අවස්ථාවේදී පුනර්ජනක තිරිංග (regenerative brake) පද්ධතිය හරහා අපතේ යන චාලක ශක්තිය විද්‍යුත් ශක්තිය ලෙසින් ලිතියම්-අයන් බැටරියක ගබඩා කර ගන්නවා.   ඉන් පසු, ට්‍රක් රථය කන්දක ගමන් කරනවිට හෝ ත්වරණය කරන විට මෙම විදුලි බලය පිටුපස ඇක්සලය හා සම්බන්ධ විදුලි මෝටර් මගින් යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට යලි පරිවර්තනය කර ට්‍රක් රථය ධාවනය සඳහා සහය ලබා දෙනවා. මේ ආකාරය තමයි ඉන්ධන පිරිමැස්ම ලබා ගන්නේ.

මෙම හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතිය ට්‍රක් රථයේ පාලන ඒකකය හා සම්බන්ධතාවයක් නැහැ. මෙම පද්ධතිය සමග එන සෙන්සර් සහ පාලක ඒකකය මගින් තමයි  මෙමගින් ට්‍රක් රථයේ ධාවනය සඳහා බලය ලබා දෙනවාද එසේ නැති නම් තිරිංග තද කිරීමකදී බැටරිය ආරෝපණය කරනවාද වැනි දේ තීරණය කරන්නේ. කෙසේ වුවත්, අවශ්‍ය නම් ට්‍රක් රථයේ කැබින් එකේ ජංගම පාලන ඒකකයක් සවි කර ගත හැකි අතර මෙමගින් රියදුරුට අවශ්‍ය අවස්ථාවක මෙම පද්ධතිය නිවා දැමීමට (switch off)  හැකියාව තිබෙනවා.

මෙම හයිබ්‍රිඩ් පද්ධතිය ඕනෙම ට්‍රේලරයක් හා සම්බන්ධ කළ හැකි බව පවසන මේ සමාගම ඒ සඳහා ගතවන්නේ පැයක් පමණ කෙටි කාලයක් පමණක් බවයි පවසන්නේ. දැනට ට්‍රක් රථ 6ක් සඳහා පර්යේෂණාත්මකව මෙම ක්‍රමය අත්හදා බලන අතර ලබන වසරේදී මෙය වෙළඳපොළට නිකුත් කිරීමට අපේක්ෂා කරන බව සඳහන් වෙනවා.


සාමාජික අයදුම්පත පුරවා ඒවා විදුලොවින් වෙබ් සඟරාවේ සාමාජිකත්වය ගන්න අමතක කරන්න එපා.


Leave A Reply

Your email address will not be published.