ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

60% කින් විදුලි බිල අඩු කරන LED පහන් ආලෝකය

26

ඇමෙරිකාවේ NFL නම් වූ ක්‍රීඩාංගනය ආලෝකකරණය සඳහා LED විදුලි ලාම්පු භාවිතයට ගන්නට අදාළ බලධාරීන් තීරණය කරලා. මේ ඡායාරූපයේ පෙනෙන්නට තිබෙන්නේ එසේ භාවිතා කල LED විදුලි ලාම්පුවක්.

ක්‍රීඩාංගනය තිබෙන සියලුම විදුලි ලාම්පු සඳහා භාවිතා කර ඇති සම්පුර්ණ LED විදුලි බුබුළු ප්‍රමාණය 65,000ක් පමණ වෙනවා. බලශක්ති කාර්යක්‍ෂමතාවය ඉහල මෙම LED විදුලි ලාම්පු නිසා ක්‍රීඩාංගණ ආලෝකකරණය සඳහා කලින් වැයවූ මුදලින් 60%ක් පමණ ඉතිරි කර ගැනීමට හැකි වෙතැයි ඇස්තමේන්තු කර තිබෙනවාLED light

බලශක්ති සඳහා ඇති ඉල්ලුම සීග්‍රයෙන් ඉහල යද්දී ඊට සමගාමීව බලශක්ති සැපයුම ලබා දිය නොහැකිව බල ශක්ති අර්බුධයක් කරා ලෝකය දිනෙන් දින තල්ලු වී යන කාලයක පවතින බලශක්ති උපරිම කාර්යක්ෂමතාවයකින් භාවිතා කිරීම ඉතාම වැදගත් කාරණයක්. මේ තුලින් පරිසර හානිය අඩු කර ගන්නත් හැකි වෙනවා. ඔබගේ නිවාස සඳහාත් ඉහල කාර්යක්‍ෂමතාවයකින් යුතු LED විදුලි බුබුළු භාවිතා කලොත් ඔබේ විදුලි බිල අඩු වෙනවා වගේම පරිසර හානිය අඩු කර ගන්නත් හැකි වෙනවා. මේ සඳහා යන මුලික පිරිවැය සාමාන්‍ය බල්බ යොදනවාට වඩා වැඩි වුනත්, LED විදුලි පහන් වල ඇති දීර්ඝ ආයු කාලය නිසා එම පිරිවැය වැය කිරීම දීර්ග කාලීනව ඉතාම ලාබදායක ආයෝජනයක් වෙනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.