ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

වැසිකිළි බසය

14

මේ ලිපියෙන් ඔබට හඳුන්වා දෙන්නේ ටිකක් වෙනස් බස් රථයක් ගැන. පහත ඡායාරූපයේ තියෙන්නේ එම බස් රථය. ආසන 40කින් යුතු මගී ප්‍රවාහන බස් රථයක්. මෙය සම්පුර්ණයෙන්ම ධාවනය වන්නේ ජීව මීතේන් වායුව මගින් (biomethane). මේ ජීව මීතේන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ මිනිස් මළපහ, කැළිකසල, සහ ආහාර අපද්‍රව්‍ය භාවිතා කරලා.

ඉන්ධන ටැංකිය සම්පුර්ණයෙන්ම පිරවූ පසු මෙයට සැතපුම් 186ක් පමණ ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ධන ටැංකිhard diskය සම්පුර්ණයෙන්ම පිරවීම සඳහා වැය වන මීතේන් නිෂ්පාදනයට වැය වන්නේ මිනිසුන් පස්දෙනෙක් වසරක් පුරා නිපදවන අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය.

මේ බස් රථය ධාවනය වන්නේ එංගලන්තයේ බාත් (Bath) සිට බ්‍ර්ස්ටල් ගුවන්තොටුපල අතර.

සාමාන්‍ය ඩීසල් බස් රථයකට වඩා අඩු විෂ දුම් ප්‍රමාණයක් තමයි මේ බස් රථයෙන් පිටවන්නේ. ඒ වගේම තමයි මේ ඉන්ධන සැපයුමත් බොහොම පරිසර හිතකාමී ක්‍රමවේදයක් කියන දේ අමුතුවෙන් කියන්න ඕනේ නැහැ.

මේ ජීව මීතේන් නිෂ්පාදනය කරන්නේ Bristol sewage treatment works කියන ආයතනය මගින්. ඔවුන් බස් සඳහා පමණක් නෙමෙයි ජාතික ගෑස් පද්ධතියටත් මේ ජීව මීතේන් ලබා දෙනවා. වාර්ෂිකව ඔවුන් එකතු කරන මළ අපවහන ප්‍රමාණය ඝන මීටර් 75ක් පමණ වන අතර එකතු කරන ආහාරමය අපද්‍රව්‍ය ප්‍රමාණය මෙට්‍රික් ටොන් 35,000ක් පමණ වෙනවා. මෙමගින් නිපදවිය හැකි ජීව මීතේන් ප්‍රමාණය ඝන මීටර් 17ක් පමණ වන අතර මේ ප්‍රමාණය නිවාස 8,300කට අවශ්‍ය කරන ජීව වායුව සම්පාදනය සඳහා භාවිතා කළ හැකි බව ඔවුන් පවසනවා. මේ අයුරින් අපද්‍රවය වලින් ජීව ඉන්ධන නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය anaerobic digestion හෙවත් නිර්වායු ජීරණය ලෙසින් හඳුන්වනවා.

Leave A Reply

Your email address will not be published.