ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

A වර්ගයේ කඩදාසි වල විශාලත්වය

15

අපි නිතරම භාවිතා කරන කඩදාසි වර්ගයක් තමයි A4 කඩදාසි. ප්‍රින්ට් කරන්න වගේම ෆොටෝ කොපි කරද්දීත් මේ ප්‍රමාණයේ කඩදාසි තමයි අපි යොදා ගන්නේ. ඒ වගේම තමයි ගෘහ නිර්මාණ ශිල්පින් වගේම තාක්‍ෂණික ශිල්පීන් වැනි අය සිය Drawings සඳහා A0 හෝ A1 වැනි කඩදාසිත් භාවිතා කරනවා. හැබැයි ඉතින් මේ හැම එකකටම අමතරව තවත් A වර්ගයේ කඩදාසි ප්‍රමාණයන් තියෙනවා. මේ පුංචි ලිපියෙන් ඔබට A0 සිට A10 දක්වා වූ කඩදාසි වල දිග පළල දැන ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ කඩදාසි අංක අතර අපූරු සබන්දතාවයකුත් තියෙනවා A0 එකෙන් දෙකෙන් පංගුවක් A1 එකයි. A1 එකෙන් දෙකෙන් පංගුවක් A2එකයි ආදී වශයෙන්. මේ සබඳතාවයත් බොහොම අපූරුවට දෘශ්‍යමය වශයෙන් මෙහි ඔබට බලන්න පුළුවන්.

 

19. A type paper sizes

Leave A Reply

Your email address will not be published.