ලෝකයේ දැනුම ගමට ගෙනයන අන්තර්ජාල තක්සලාව

Ultrasonic humidifier

32

මේ තියෙන්නේ ultrasonic humidifier එකක ප්‍රධානම කොටස වන ජල වාෂ්ප නිපදවන කොටස. මෙහි හුමාලය වගේ පෙනුනත් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජල වාෂ්ප. මෙහිදී සිදුවන්නේ ජලය කුඩා අංශු වලට කැඩීමක් (atomise) මිසක වාෂ්ප ඇති කිරීමක් (vaporization – boiling) නෙමෙයි. මෙසේ ජලය අංශු බවට පත් කරන්නේ ඉතා ඉහල සංඛ්‍යාතයකින් සිදු වන කම්පන තරංග මගින්. මේ නිසා තමයි මෙයට ultrasonic කියන නම භාවිතා කරන්නේ. පුංචි සිදුරු ලෙස පෙනෙන කොටස තමයි කම්පනය වන්නේ
මේ ක්‍රියාදාමය බොහොම සරළ උදාහරණයකින් පැහැදලි කරන්නම්. වැස්සකට පසුව ගස් වල කොළ වල වතුර රැඳිලා තියෙනවනේ. අපි මේ කොළේක යට පැත්තට ටිකක් තදින් තට්ටු කලොත් මේ රැඳිලා තියෙන වතුර ටික පුංචි බිඳිති වලට කැඩිලා විසිවෙලා යනවා. මේ සිද්ධියම තමයි මෙතන වෙන්නෙත්. අධික කම්පනය නිසා ජල අංශු කුඩා බිඳිති වලට කැඩිලා විසිරිලා යනවා. අන්න ඒවා තමයි මේ හුමාලය වගේ පෙන්නේ.
මෙය ක්‍රියාත්මක කරන විට අපිට කිසිම හඬක් ඇසෙන්නේ නෑ (ජලය කැලතෙන හඬ හැරෙන්න). ඒකට හේතුව තමයි මේ කම්පන සිදුවන්නේ ඉතා ඉහල සංඛ්‍යාතයකින්. අපිට ඇහෙන්නේ 20,000Hz දක්වා වූ සංඛ්‍යාත පමණයි. සමහර විට බල්ලන්, පූසන් වැනි සතුන්ට මෙමගින් ඇති කරන හඬ ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාලගේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය අපිට වඩා බොහොම වැඩි නිසා.
මොකටද අපිට මේ වගේ උපකරණයක් ඕනේ වෙන්නේ….? මේවා බොහෝ විට භාවිතා කරනවා සිසිල් දේශගුණයක් තියෙන රටවල් වල. නිවස තුල හීටර් ක්‍රියාත්මක කළ විට ආර්ද්‍රතාවය පහල බහිනවා. එතකොට අපේ සම වියලීම වැනි දේ වෙන්න පුළුවන්- එය හරිම අපහසු දෙයක්. මෙය වලක්වා ගන්න, නිවසේ ජල වාෂ්ප වැඩි කර ගන්න මෙවැනි උපකරණ භාවිතා කරනවා. මිට අමතරව ඇතැම් රෝගීන් ද මෙවැනි දේ භාවිතා කරනවා.

මේ තියෙන්නේ ultrasonic humidifier එකක ප්‍රධානම කොටස වන ජල වාෂ්ප නිපදවන කොටස. මෙහි හුමාලය වගේ පෙනුනත් මේ තියෙන්නේ සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වයේ තියෙන ජල වාෂ්ප. මෙහිදී සිදුවන්නේ ජලය කුඩා අංශු වලට කැඩීමක් (atomise) මිසක වාෂ්ප ඇති කිරීමක් (vaporization – boiling) නෙමෙයි. මෙසේ ජලය අංශු බවට පත් කරන්නේ ඉතා ඉහල සංඛ්‍යාතයකින් සිදු වන කම්පන තරංග මගින්. මේ නිසා තමයි මෙයට ultrasonic කියන නම භාවිතා කරන්නේ. පුංචි සිදුරු ලෙස පෙනෙන කොටස තමයි කම්පනය වන්නේමේ ක්‍රියාදාමය බොහොම සරළ උදාහරණයකින් පැහැදලි කරන්නම්. වැස්සකට පසුව ගස් වල කොළ වල වතුර රැඳිලා තියෙනවනේ. අපි මේ කොළේක යට පැත්තට ටිකක් තදින් තට්ටු කලොත් මේ රැඳිලා තියෙන වතුර ටික පුංචි බිඳිති වලට කැඩිලා විසිවෙලා යනවා. මේ සිද්ධියම තමයි මෙතන වෙන්නෙත්. අධික කම්පනය නිසා ජල අංශු කුඩා බිඳිති වලට කැඩිලා විසිරිලා යනවා. අන්න ඒවා තමයි මේ හුමාලය වගේ පෙන්නේ. මෙය ක්‍රියාත්මක කරන විට අපිට කිසිම හඬක් ඇසෙන්නේ නෑ (ජලය කැලතෙන හඬ හැරෙන්න). ඒකට හේතුව තමයි මේ කම්පන සිදුවන්නේ ඉතා ඉහල සංඛ්‍යාතයකින්. අපිට ඇහෙන්නේ 20,000Hz දක්වා වූ සංඛ්‍යාත පමණයි. සමහර විට බල්ලන්, පූසන් වැනි සතුන්ට මෙමගින් ඇති කරන හඬ ඇහෙනවා වෙන්න පුළුවන්. මොකද එයාලගේ ශ්‍රව්‍ය පරාසය අපිට වඩා බොහොම වැඩි නිසා.මොකටද අපිට මේ වගේ උපකරණයක් ඕනේ වෙන්නේ….? මේවා බොහෝ විට භාවිතා කරනවා සිසිල් දේශගුණයක් තියෙන රටවල් වල. නිවස තුල හීටර් ක්‍රියාත්මක කළ විට ආර්ද්‍රතාවය පහල බහිනවා. එතකොට අපේ සම වියලීම වැනි දේ වෙන්න පුළුවන්- එය හරිම අපහසු දෙයක්. මෙය වලක්වා ගන්න, නිවසේ ජල වාෂ්ප වැඩි කර ගන්න මෙවැනි උපකරණ භාවිතා කරනවා. මිට අමතරව ඇතැම් රෝගීන් ද මෙවැනි දේ භාවිතා කරනවා.

Posted by විදු ලොවින් – Science & Technology on Saturday, December 20, 2014

Leave A Reply

Your email address will not be published.